پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید

پلن هایی که دارای پرداخت های ماهانه و 6 ماهه هستند را در مرحله سوم بعد از انتخاب دامین دوره پرداخت را درست انتخاب کنید

هاست لینوکس پلن 1
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه 8 گیگابایت
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه ندارد
 • قیمت سالانه 235,000 ریال
هاست لینوکس پلن 2
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه 20 گیگابایت
 • کنترل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین ندارد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه ندارد
 • قیمت سالانه 360,000 ریال
هاست لینوکس پلن 3
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 1 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه ندارد
 • قیمت 6 ماهه 410,000 ریال
 • قیمت سالانه 550,000 ریال
هاست لینوکس پلن 4
 • فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 3 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 205,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 940,000 ریال
 • قیمت سالانه 1,100,000 ریال
هاست لینوکس پلن 5
 • فضا 10000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 275,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 1,220,000 ریال
 • قیمت سالانه 1,660,000 ریال
هاست لینوکس پلن 6
 • فضا 20000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 415,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 1,930,000 ریال
 • قیمت سالانه 2,490,000 ریال
هاست لینوکس پلن 7
 • فضا 50000 مگابایت
 • پهنای باند ماهانه نا محدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ساب دامین نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • ادان دامین نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • انتقال رایگان دارد
 • آپتایم تضمینی 99.9درصد
 • بک آپ گیری هفتگی دارد
 • پشتیبانی 24 ساعته دارد
 • قیمت ماهانه 690,000 ریال
 • قیمت 6 ماهه 2,750,000 ریال
 • قیمت سالانه 4,860,000 ریال

Powered by WHMCompleteSolution